Islamski kulturni centar Behar – Grand Rapids, Michigan raspisuje svoj  ŠESTI JUBILARNI LITERARNI KONKURS ZA NAGRADU  “ISNAM TALJIĆ” na temu:

“Bošnjačko utemeljenje u islamu, sada i zauvjek”

Tekstovi, u formi eseja ili kratke price, dužine do 5 000 riječi, veličine slova 12, s duplim proredom, treba poslati na e-mail: [email protected]

Rok za slanje tekstova je 31. januar 2020. godine.

Nagrade:

 1. Nagrada: Plaketa ($1000)
 2. Nagrada: Plaketa ($700)
 3. Nagrada: Plaketa ($500)
 4. Nagrada za rad na Engleskom jeziku: Plaketa ($500)
 5. Nagrada za rad na Njemačkom jeziku: Plaketa (€ 500)
 6. Nagrada za rad na Turskom jeziku: Plaketa ($500)

Ovogodišnji konkurs je otvoren i za radove na engleskom, njemačkom, i turskom jeziku i biće dodjeljenje nagrade za najbolji rad na svakom od tih jezika.

U okviru manifestacije objavljujemo i poseban konkurs za umjetničku fotografiju:

Tema fotografija: Bošnjačke džamije iz gradova gdje Bošnjaci danas žive

— format: minimalno 2000 X 2000 piksela —

 1. nagrada za fotografiju: Plaketa ($300)
 2. nagrada za fotografiju: Plaketa ($200)
 3. nagrada za fotografiju: Plaketa ($100)

Svi autori moraju, uz svoje radove, obavezno poslati proprato pismo, sa ličnim podacima autora, i to:

 1. Ime i prezime
 2. Puna adresa
 3. Telefon
 4. E mail

Naši selektori za svaku kategoriju će nakon završetka konkursa svoju odluku o nagrađenim radovima objaviti do kraja februara 2020. godine na prigodnoj manifestaciji u Džematu “Behar”, a nakon toga rezultati i nagrađeni radovi će biti objavljeni i u medijima. Nagrade će biti uručene u toku mjeseca Ramazana 1441 Hidžretske godine.

Ovim želimo podstaknuti sve one kojima je zadata tema bliska, a koji pišu i govore isključivo na engleskom /njemačkom/turskom jeziku, a posebno naše mlade kojima je svijet postao domovina, da se prijave i sudjeluju na ovom konkursu.

Opći uvjeti:

Svi radovi u formi poezije, eseja, kratke priče dužine do 5000 riječi, moraju ispunit sljedeće uslove da bi bili razmatrani od selektora:

 1. da je autorski rad napisan na bosanskom, engleskom, njemačkom ili turskom jeziku;
 2. da rad nije ranije objavljen u bilo kakvom štampanom ili elektronskom obliku (internet).
 3. da je rad autorsko djelo;
 4. da jedan autor može aplicirati samo s jednim radom;
 5. da je rad na bosanskom jeziku lektorisan i otkucan upotrebom afrikata: ć, č, đ, dž, š, ž;
 6. da slanjem na ovaj konkurs autor pristaje da njegov rad može biti objavljen u elektonskoj i štampanoj verziji od strane organizatora ili u saradnji sa partnerima.
 7. Aplikaciju poslati u jednom fajlu koji treba nasloviti imenom autora (ne naslovom rada), u „Word“ formatu – *doc ili *docx, veličina slova 12, s duplim proredom.
 8. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe autorskih prava prijavljenih radova na konkursu od strane učesnika ili trećih osoba.
 9. Pravo učešća imaju sve osobe starije od 17 godina, bez obzira na mjesto boravka.
 10. Ne ispunjenje bilo kojeg od ovih uslova po odluci selektora može diskvalifikovati tekst ili fotografiju iz konkursa

Vašim slanjem svog propratnog teksta potvrđujete da ste vi jedini autor, i da dajete dozvolu ICC “Behar” da vaš rad objavljuje u bilo kojim pisanim i elektronskim medijima po potrebi ICC “Behar”.

Naš komentar za ovogodišnju temu:

Čudna diskusija se ovih dana tiho vodi oko pitanja najvažnije odrednice našeg Bošnjačkog naroda. Mi, koji smo prisilom ili milom u dijaspori, od Turske, Njemačke, Amerike, Australije i diljem svijeta čitamo i pratimo te diskusije. Mi smo u nedoumici. I strahujemo, kao Bošnjaci, zbog nekih promišljanja naših značajnih i znamenitih ljudi koje cijenimo i volimo kao svoje. Takav je valjda vakat došao da se sve vrijednosti i norme prečešljavaju, da bi se i prema njima lično i kolektivno ponovo odredilo – od vjersko-moralnih svjetonazora, preko današnje definicije porodice, sunarodnika, temeljnih institucija zajedničkog življenja, komšiluka, škole, džemata, roditeljstva, pa čak i seksualno-moralnih orijentacija. Takva promišljanja i diskusije su očito neminovne, jer je doš’o novi vakat pa se treba prilagoditi. Mi u dijaspori se nadamo da se u domovini još uvjek misli i računa na nas, i da ćemo i mi htjeti upratiti te nove bošnjačke tokove, a ne otisnuti se nekim drugim putem.

Upravo radi takvih promišljnja naš se džemat sada oglašava. Želimo uzviknuti da je za nas Islam utemeljenje našeg bošnjačkog zajedništva i naše bezrezervne i neupitne solidarnosti. Naravno, mi govorimo samo u svoje ime, ali govorimo da se i to zna dok se promišlja šta i kako dalje. Za džemat “Behar”, Islam je izvor s kojeg se Bošnjaci napajaju i kojem nema alternative.

Svaki narod mora imati svoj metafizički izvor i takvu svoju konačnu odrednicu. Mi znamo da smo mi Bošnjaci ukorijenjeni Islamom i da je naš cilj i odredište dženet, dom našeg oca Adema alejhi selama. Našim ovogodišnjim natječajem smo htjeli sve podsjetiti da mi Bošnjaci u dijaspori ne želimo ništa drugo, i da ćemo na našem naumu istrajati, usprkos svemu i svakome. Zato ove godine, na našem šestom literarnom konkursu stiže od nas ovakva i ova tema, i zato mi želimo čitati kratke priče i eseje koje se u slobodnoj formi bave ovom temom.

Od ove godine, naše literarni konkurs imenujemo “Isnam Taljić” po jednom od najvećih i najznačajnijih bošnjačkih pisaca. Isnam Taljić je naš pisac i mi ga evo i ovako prisvajamo i uvažavamo kao velikog Bošnjaka koji je svojim pisanjem ovjekovječio Srebrenicu, a nakon što su je neljudi pokušali ubiti genocidom nad Bošnjacima. Isnam Taljić je veliki Bošnjak, i veliki Bosanac, koji je volio i trajno zadužio svoj muslimanski narod brojnim, izvanrednim knjigama o Bošnjacima. Pamtimo i to da je rahmetli Isnam Taljić dva puta bio u žiriju koji je dodjeljivao ovu nagradu predhodnih godina. Zbog svega ovoga odlučili smo da od sada ovaj konkurs nazovemo Isnamovim imenom, a da bi smo i time sve podsjećali na njegova djela, utemeljena u Islamu koji je on neizmjerno volio.

I ovaj naš, šesti po redu, literarni konkurs otvoren je svim ljudima dobre volje i lijepih namjera.