Isnam Taljić, Biography

(from the book “Beharove bošnjačke savremene priče: ‘Bošnjačko utemeljenje u Islamu, sada i zauvjek.’ Beharova sehara najboljih priča i odabranih radova sa natječaja za nagradu” Behar Publishing, 2021)

Isnam Taljić was born in 1954 in Vlasenica, in east Bosnia where he lived until the Serbian armed aggression in 1992. After the end of the aggression on Bosnia and Hercegovina, he lived in Sarajevo, working as a journalist, and then as a professional writer. Isnam died in Sarajevo in 2017.

From an early age he was engaged in journalism, he was a journalist and editor in the daily newspaper “Oslobodjenje” from Sarajevo from 1978, then in the magazine “Ljiljan” (in Ljubljana, Bihać and Sarajevo) until the closing of that magazine in 2006. Since then, he has lived and worked as a writer and had the status of a prominent freelance artist.

He has been a member of the Writers’ Association of Bosnia and Herzegovina since 1985.

His work was included in several selections and anthologies in Bosnia and Herzegovina’s literature in Bosnian; selections and anthologies in Croatian, Czech and Swedish, and in the Anthology of New World Short Stories of the Kuala Lumpur International Literary Festival, 2004, in English, selected out of 113 writer participants from 87 countries. Taljić’s books and short stories have also been published in Arabic, Turkish, English, Slovenian, Persian, Hungarian and Macedonian.

Before the 1992-1995 Bosnian war, he was three times awarded the annual award of the newspaper “Oslobođenje”; the award of the Association of Journalists of Bosnia and Herzegovina for the book-collection of reports, “The Man Who Fixes Time” (1987); first prize for reportage (“Free Reporter”, Doboj, 1990); first prize for the story of the Association of Journalists of Bosnia and Herzegovina (2002); award for reportage on the occasion of the 200th issue of “Ljiljana”.

He is the only writer to have won the first prize three times in the most eminent short story competition in the former Yugoslavia and Bosnia and Herzegovina “Zija Dizdarević” (1983, 1986 and 2001) and generally the most awarded Bosnian-Herzegovinian writer in short story and short story competitions:

– After the Bosnian war, Taljić won first prize in the Grand Competition for the short story of the High Committee for Aid to Bosnia and Herzegovina (1995);

– First Prize for short stories at the international literary competitions “Srebrenica” (New York) and BIC “Behar” (Grand Rapids, Michigan, USA), 2007;

– Hasan Kaimi Award for the novel The Secret Book of Endelus, for a book published in 2006;

– First prize for the short story “Paths of Childhood”, Bosanska Krupa, 2010;

– Ajvatovica Award, for the novel “We will see each other again under the red apple – A novel about Sultan Fatih, Bosniaks and Bosnia”, Prusac, 2013;

– Muradif Ćato Foundation Award, for the novel “We will see each other again under the red apple – A novel about Sultan Fatih, Bosniaks and Bosnia”, Sarajevo, 2014;

– Posthumously, he was awarded the Plaque of the Council of the Congress of Bosniak Intellectuals for his literary work.

He was highly regarded as an editor, editor, reviewer and proofreader – he participated in the publication of dozens of books and published numerous reviews and critical reviews of books.

He has published 27 books, including 15 novels, with reprints of a total of 50 books. Most of them were author’s own works. He had the support of conscious Bosniaks, scattered all over the world, in his publishing endeavors, and in several editions he was supported by official BiH institutions in charge of cultural development and heritage nurturing. Through his literary work, but also through his personal engagement, to the extent that his long-term impaired health allowed, he greatly contributed to the culture of remembrance and the enrichment of the heritage by which the peoples of BiH are identified and recognized in the world.

Isnam Taljić, published books:

«Progonjenik i bogorodica» [The Persecutor and the Mother of God]; novel, Sarajevo, 1984.

«Noć bez zore» [Night without Dawn]; short stories, Tuzla, 1985.

«Čovjek koji popravlja vrijeme» [The Man Who Repairs Time]; reports, Vlasenica, 1985.

«Sezonac» [Seasonal worker]; novel, Sarajevo, 1988.

«Drvored srebrenih nevjesta» [Avenue of Silver Brides]; short stories, Sarajevo, 1989.

«Množina crvenih snovanja» [The Plural of Red Dreams]; novel, Banja Luka, 1989.

«Nema nama života bez Bosne» [There is no life for us without Bosnia]; short stories, Ljubljana, 1993.

«Tigar» [Tiger]; novel, Ljubljana, 1994.
«Muhadžiri» [Muhajirs, refugees]; short stories, Ljubljana, 1994.

«Roman o Srebrenici» [Novel about Srebrenica]; novel, Bihać, 1998.

«Put iz Mekke» [The Road from Mecca]; novel, Sarajevo, 2001.

«Roman o Srebrenici» [Novel about Srebrenica]; second edition, Sarajevo, 2002.

«Kuća na Drini» [House on the Drina]; novel / short stories, Sarajevo, 2003.

«Prusac i Ajvatovica» [Prusac and Ajvatovica]; picture book-stories for children, Sarajevo, 2003.

«Vjetrometina» [Windswept]; novel, Sarajevo, 2004,

«The story of Srebrenica – A novel about the war in Bosnia» [in English]; Kuala Lumpur, Malaysia, 2004.

«Roman o Srebrenici» [Novel about Srebrenica]; third edition, Sarajevo, 2005.

«Najveće priče» [The Greatest Stories]; short stories, Sarajevo 2005.

«Roman o Srebrenici» [Novel about Srebrenica]; fourth edition, Sarajevo, 2005.

«Roman o Srebrenici» [Novel about Srebrenica]; in Slovenian, Ljubljana, 2005.

«Tajna knjiga Endelusa» [The Secret Book of Andalusia]; novel, Sarajevo, 2006.

«Najveće priče» [The Greatest Stories]; second edition, Sarajevo, 2006.

«Fatima»; stories for children, Visoko, 2006.

«Tajna knjiga Endelusa» [The Secret Book of Andalusia]; second edition, Sarajevo, 2006.

«The story of Srebrenica – A novel about the war in Bosnia» [in English]; Cairo / Alexandria, 2006.

“Srebrenitsan’in öyküsü”[Novel about Srebrenica – in Turkish]; Istanbul, 2007.

«Roman o Srebrenici» [Novel about Srebrenica]; fifth edition, Sarajevo, 2007.

«Putovanje s oblakom» [Journey with the Cloud]; stories for children, Sarajevo, 2007.

«Roman o Srebrenici» [Novel about Srebrenica]; sixth edition, Sarajevo, 2007.

«Brdo Svjetlosti» [Hill of Light]; novel, Sarajevo, 2008.

«Brdo Svjetlosti» [Hill of Light]; second edition, Sarajevo, 2008

~~~~~~~~~~~~~

Bosnian language:

(iz knjige “Beharove bošnjačke savremene priče: ‘Bošnjačko utemeljenje u Islamu, sada i zauvjek.’ Beharova sehara najboljih priča i odabranih radova sa natječaja za nagradu” Behar Publishing, 2021)

Isnam Taljić, je rođen 12 oktobra 1954. godine u Vlasenici, gdje je živio do srpske oružane agresije 1992. godine. Po završetku agresije na BiH živio je u Sarajevu, radeći kao novinar, a zatim kao profesionalni književnik. Umro je u Sarajevu, 2017. godine.

Od rane mladosti bavio se novinarstvom, bio je novinar i urednik u dnevnim novinama «Oslobođenje» iz Sarajeva od 1978., zatim u magazine «Ljiljan» (u Ljubljani, Bihaću i Sarajevu) do ukidanja tog magazina 2006. godine. Od tada je živio i radio kao književnik i imao status istaknutog slobodnog umjetnika.

Bio je član Društva pisaca Bosne i Hercegovine od 1985. godine. Zastupljen u više izbora i antologija bh. književnosti na bosanskom jeziku, izborima i antologijama na hrvatskom, češkom i švedskom jeziku te u Antologiji nove svjetske pripovijetke Kuala Lumpur International Literary Festivala, 2004., na engleskom, u konkurencji 113 kniževnika iz 87 zemalja.

Knjige i pripovijetke su mu objavljivane i na arapskom, turskom, engleskom, slovenskom, perzijskom, madžarskom, makedonskom jeziku.

Prije rata 1992.-1995. tri puta nagrađen godišnjom nagradom lista «Oslobođenje«, nagradom Društva novinara Bosne i Hercegovine za knjigu-zbirku reportaža, «Čovjek koji popravlja vrijeme« (1987.); prvom nagradom za reportažu («Slobodni reporter», Doboj, 1990.); prvom nagradom za priču Društva novinara Bosne i Hercegovine (2002.); nagradom za reportažu povodom 200. broja «Ljiljana«.

Jedini je pisac koji je tri puta dobio prvu nagradu na najeminentnijem natječaju za pripovijetku u bivšoj Jugoslaviji i Bosni i Hercegovini «Zija Dizdarević» (1983., 1986. i 2001.) i općenito najnagrađivaniji bh. književnik na natječajima za kratku priču i pripovijetku:

Uzrat je dobio prvu nagradu na Velikom natječaju za pripovijetku Visokog komiteta za pomoć Bosni i Hercegovini (1995.);

Prva nagrada za pripovijetku na internacionalnim književnim natječajima «Srebrenica« (New York) i BIC «Behar» (Grand Rapids, Michigan, USA), 2007;

Nagrada «Hasan Kaimija» za roman «Tajna knjiga Endelusa«, za knjigu objavljenu 2006.g.;

Prva nagrada za pripovijetku „Stazama djetinjstva“, Bosanska Krupa, 2010.g.;

Nagrada „Ajvatovica“, za roman «Opet ćemo se vidjeti ispod crvene jabuke – Roman o sultanu Fatihu, Bošnjacima i Bosni», Prusac, 2013.g.;

Nagrada Fondacije „Muradif Ćato», za roman «Opet ćemo se vidjeti ispod crvene jabuke – Roman o sultanu Fatihu, Bošnjacima i Bosni», Sarajevo, 2014.g.;

Posthumno, nagrađen je za njegov književni rad Plaketom Vijeća kongresa bošnjačkih intelektualaca.

Bio je veoma cijenjen kao urednik, redaktor, recenzent i lektor – sudjelovao je u objavljivanju više desetina knjiga i objavio mnogobrojne prikaze i kritičke osvrte o knjigama.

Objavio je 27 knjiga, među njima 15 romana, s ponovljenim izdanjima ukupno 50 knjiga. Većina njih bile su autorska izdanja. Podršku u izdavačkim poduhvatima imao je i od svjesnih Bošnjaka, rasutih diljem svijeta, a u nekoliko izdanja podržale su ga zvanične bh.institucije zadužene za razvoj kulture i njegovanje baštine. Svojim djelima, ali i ličnim angažmanom, u mjeri u kojoj mu je davno narušeno zdravlje dozvoljavalo, uveliko je doprinijeo kulturi sjećanja i obogaćivanju baštine kojom se narodi u BiH identifciraju i prepoznaju u svijetu.

Objavljene knjige Isnama Taljića:

«Progonjenik i bogorodica», roman, Sarajevo, 1984.
«Noć bez zore», pripovijetke, Tuzla, 1985.
«Čovjek koji popravlja vrijeme», reportaže, Vlasenica, 1985.
«Sezonac», roman, Sarajevo, 1988.
«Drvored srebrenih nevjesta», pripovijetke, Sarajevo, 1989.
«Množina crvenih snovanja», roman, Banja Luka, 1989.
«Nema nama života bez Bosne», pripovijetke, Ljubljana, 1993.
«Tigar», roman, Ljubljana, 1994.
«Muhadžiri», pripovijetke, Ljubljana, 1994.
«Roman o Srebrenici», roman, Bihać, 1998.
«Put iz Mekke», roman, Sarajevo, 2001.
«Roman o Srebrenici», drugo izdanje, Sarajevo, 2002.
«Kuća na Drini», roman/pripovijetke, Sarajevo, 2003.
«Prusac i Ajvatovica», slikovnica-priče za djecu, Sarajevo, 2003.
«Vjetrometina», roman, Sarajevo, 2004.
«The story of Srebrenica – A novel about the war in Bosnia», Kuala Lumpur, Malezija, 2004.
«Roman o Srebrenici», treće izdanje, Sarajevo, 2005.
«Najveće priče», pripovijetke, Sarajevo, 2005.
«Roman o Srebrenici», četvrto izdanje, Sarajevo, 2005.
«Roman o Srebrenici», na slovenskom jeziku, Ljubljana, 2005.
«Tajna knjiga Endelusa», roman, Sarajevo, 2006.
«Najveće priče», drugo izdanje, Sarajevo, 2006.
«Fatima», priče za djecu, Visoko, 2006.
«Tajna knjiga Endelusa», drugo izdanje, Sarajevo, 2006.
«The story of Srebrenica – A novel about the war in Bosnia», na engleskom jeziku, Kairo/Aleksandrija, 2006.
«Srebrenitsan’in öyküsü», na turskom jeziku, Istanbul, 2007.
«Roman o Srebrenici», peto izdanje, Sarajevo, 2007.
«Putovanje s oblakom», priče za djecu, Sarajevo, 2007.
«Roman o Srebrenici», šesto izdanje, Sarajevo, 2007.
«Brdo Svjetlosti», roman, Sarajevo, 2008.
«Brdo Svjetlosti», drugo izdanje, Sarajevo, 2008.
«Roman o Srebrenici», na arapskom jeziku, Kairo/Aleksandrija, 2009.
«Sablja šejha Hasana Kaimije – Put iz Mekke», drugo izdanje, Sarajevo, 2009.
«Srebrenica – Najtanja nit na Ovome svijetu», pripovijetka na bosanskom, arapskom, turskom, perzijskom, slovenskom, hrvatskom, makedonskom, madžarskom, engleskom i slovenskom jeziku, Sarajevo, 2009.
«Sezona lova na sokolove», novela, Sarajevo, 2010.
«S Kapetanom Vidrom na Šarenoj rijeci», Sarajevo, 2011.
«The story of Srebrenica – A novel about the war in Bosnia», na engleskom jeziku, Sarajevo, 2011.
«Opet ćemo se vidjeti ispod crvene jabuke – Roman o sultanu Fatihu, Bošnjacima i Bosni», roman, 2012.
«Opet ćemo se vidjeti ispod crvene jabuke – Roman o sultanu Fatihu, Bošnjacima i Bosni», drugo izdanje, roman, Sarajevo, 2012.
«Srebrenitsan’in öyküsü», na turskom jeziku, drugo izdanje, roman, Istanbul, 2007.
«Opet ćemo se vidjeti ispod crvene jabuke – Roman o sultanu Fatihu,
Bošnjacima i Bosni», treće izdanje, roman, Sarajevo, 2013.
«Tajna knjiga Endelusa», treće izdanje, Sarajevo, 2014.
«Božiji Poslanik iz Mekke», roman, Sarajevo, 2014.
«Kizil elmanin altinda yeniden görüşecegiz – Fatih sultan Mehmet, Boşnaklar ve Bosna Hakkinda Roman», roman, Istanbul, 2014.
«Duga je noć kad se čeka da prođe», roman, Sarajevo, 2016.
«Dječaci iz naše mahale“, roman za djecu i mlade, Sarajevo, 2016.
«Đačka knjižica», priče za djecu, Sarajevo, 2016.
«Tri igrokaza», dramski tekstovi, Sarajevo, 2016.

Isnam Taljić (IN MEMORIAM)